Veřejná zakázka: Řešení území po přestěhování Slovenské strely

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 334
Systémové číslo: P21V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.02.2021

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řešení území po přestěhování Slovenské strely
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zpracování dokumentace pro společné povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k projektu “Řešení území po přestěhování Slovenské strely“, včetně dokumentace bouracích prací a řádné a úplné žádosti o společné povolení, včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí (dále jen „dílo“ nebo „dokumentace“). Dokumentace bude zahrnovat řešení plochy a musí vycházet z architektonického návrhu tohoto území, řešeného ve studii, zpracované zhotovitelem, dle smlouvy o dílo ze dne 3. 4. 2020 uzavřené mezi M2AU, s. r. o. a městem Kopřivnice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - výjimka ze zákona
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 408 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Oddělení architektury
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky