Veřejná zakázka: Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roličky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34
Systémové číslo: P17V00000034
Evidenční číslo zadavatele: 7971/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.10.2017
Nabídku podat do: 03.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roličky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby společné stezky pro chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem v okrajové části lokality „Dolní roličky“ v místní části Lubina, za objektem drobné výroby podél komunikace I/58 na pozemcích parc. č. 591/8, 252/1, 263/4, 263/22 v katastrálním území Drnholec nad Lubinou.

Stavba bude realizována dle Dokumentace pro provedení stavby „Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roličky“ vypracované Ing. Ondřejem Bojkem (ČKAIT č.1103378) z května 2017 a v souladu s vydaným stavebním povolení č.j. 32705/2017/Ob.

Po předání staveniště a vytýčení sítí budou následovat výkopové práce a případné demolice určených objektů a kácení stromů. Poté budou zahájeny práce na ochraně inženýrských sítí, shrnutí ornice, výkopové práce, uložení navržených kabelů VO a osazení sloupů VO a přistoupí se k případné sanaci podloží. Dále se provede uložení obrub a položení a zhutnění podkladních vrstev komunikací, následně dojde k položení a uválcování asfaltových vrstev. V závěrečné fázi se provedou terénní úpravy, výsadby navržené zeleně a dopravní značení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky