Veřejná zakázka: A) Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice B) Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 386
Systémové číslo: P21V00000066
Evidenční číslo zadavatele: 17764/2021/OMM
Datum zahájení: 15.11.2021
Nabídku podat do: 03.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: A) Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice B) Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
A. v rozsahu pro stavební řízení (změna účelu užívání části stavby), výběrové řízení na dodavatele stavby a v podrobnostech pro provádění stavby – „Změna způsobu užívání – bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice“.
Pro změnu způsobu užívání stávajících nebytových prostor je zpracována oddělením architektury Městského úřadu v Kopřivnici architektonická studie, která je závazným podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
B. v rozsahu pro výběrové řízení na dodavatele stavby a v podrobnostech pro provádění stavby – „Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice“.
PD bude zpracována pro jedno typické bytové podlaží (9x sociální zařízení, výkazy výměr a položkové rozpočty budou zpracovány pro jedno podlaží samostatně s doplněním rekapitulace zahrnující všechna 3 podlaží (27x sociální zařízení) na adrese Komenského 622, Kopřivnice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy