Veřejná zakázka: Krátkodobý nájem výpočetní techniky pro volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky 23.-24.09.2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 458
Systémové číslo: P22V00000065
Evidenční číslo zadavatele: OI-644/2022
Datum zahájení: 14.06.2022
Nabídku podat do: 22.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Krátkodobý nájem výpočetní techniky pro volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky 23.-24.09.2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Krátkodobý nájem výpočetní techniky pro volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky 23.-24.09.2022

* Předmět nájmu:
(1)
23 ks - laserová tiskárna A4 včetně příslušné kabeláže s dostatečnou zásobou toneru
(2)
23 ks - notebook s integrovanou numerickou klávesnicí, klasickou počítačovou myší a instalovaným operačním systémem Microsoft Windows 10 nebo 11, který bude aktualizovaný a bude mít nainstalovaný ovladač tiskárny dle bodu (1)

* Období nájmu 22.09.2022 - 26.09.2022 (předmět nájmu musí být dodán nejpozději 22.09.2022 v 06:30 hodin).

* Místem dodání předmětu nájmu je Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice.

* Odvoz předmětu nájmu bude umožněn nejdříve 26.09.2022 v 08:00 hodin.

* Místem odvozu předmětu nájmu je Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice.

* Po dobu nájmu pronajímatel garantuje 100% funkčnost předmětu nájmu. V případě poruchy předmětu nájmu je povinen do 1 hodiny od nahlášení provést na vlastní náklady její odstranění. Pronajímatel poskytne telefonní kontakt, kde bude možno poruchy v období nájmu hlásit. Variantně je možno tento bod řešit dodáním rezervních minimálně 3 ks tiskáren (dle specifikace předmětu v bodě (1)) a minimálně 3 ks notebooků (dle specifikace předmětu v bodě (2)).

* Uchazeč přiloží k nabídce doplněný návrh nájemní smlouvy v editovatelném formátu DOC. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace.

* Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy, nevybrat žádného z uchazečů či veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit.

* Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení.

* Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší cena nájmu bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Oddělení informatiky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.koprivnice.cz/vz00000458)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky