Veřejná zakázka: „Chodník a autobusové zastávky v Lubině, Kopřivnici“ – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 475
Systémové číslo: P22V00000082
Evidenční číslo zadavatele: 93360/2022
Datum zahájení: 30.08.2022
Nabídku podat do: 16.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Chodník a autobusové zastávky v Lubině, Kopřivnici“ – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace pro výstavbu chodníku podél komunikace III/4824 v úseku autobusová zastávka Kopřivnice, Lubina, točna a autobusová zastávka Kopřivnice, Lubina, pož. zbroj. , v délce cca 285 m včetně odvedení povrchových vod, vynucených staveb. úprav a přeložek stávající infrastruktury pod chodníkovým tělesem a stavebních úprav stávajících autobusových zastávek, jejich nástupních ploch a změny dopravního značení, což zahrnuje:

1) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení,
2) Projektová dokumentace pro provedení stavby,
3) Kompletní inženýrská činnost
– provedení všech potřebných průzkumů a geodetických zaměření potřebných k realizaci předmětu zakázky, pasport technické infrastruktury, povrchových jevů a vlastnických poměrů v řešeném území
– zajištění všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření k existenci sítí,
– stanoviska majitelů a správců technické infrastruktury, podklady pro smlouvy o zásahu do ochranných pásem sítí, podklady pro smlouvy o případných přeložkách technické infrastruktury
– příprava a zajištění souhlasů a projednání návrhů smluv s vlastníky pozemků dotčených stavbou na základě plné moci zadavatele, zejména SSMSK a vlastníky přilehlých nemovitostí (v případě potřeby),
– zajištění právního nabytí moci rozhodnutí ze společného územního a stavebního řízení pro všechny části projektové dokumentace v zastoupení zadavatele.
4) Výkaz výměr a rozpočet stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy