Veřejná zakázka: „PD Rekonstrukce mostu M02 Vlčovice - horní konec u č. p. 105“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 578
Systémové číslo: P23V00000069
Evidenční číslo zadavatele: 21792/2023
Datum zahájení: 28.08.2023
Nabídku podat do: 06.09.2023 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „PD Rekonstrukce mostu M02 Vlčovice - horní konec u č. p. 105“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro
vydání společného povolení stavby (společné územní a stavební řízení) a
dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS), včetně zajištění dokladových částí
(vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy), zajištění příslušných
správních rozhodnutí v zastoupení zadavatele na základě plné moci na akci
„Rekonstrukce mostu M02 Vlčovice - horní konec u č. p. 105 “, přes Babincův potok
ve Vlčovicích. Podmínkou zadání zpracování projektové dokumentace je
zapracování přeložky plynu, řešení statiky a nové konstrukce mostu s koncepčním
řešením širšího okolí, řešení parametrů toku (výše Q100, případně úpravu toku) a
návrh dopravního řešení pro obyvatele za mostem po dobu rekonstrukce.
Jedná se o stávající most, který je v současnosti v havarijním stavu a je nutná jeho
kompletní rekonstrukce tak, aby byla zaručena jeho provozuschopnost, nosnost a
další životnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky