Veřejná zakázka: Schodiště – stavební úpravy před kulturním domem v Kopřivnici - 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 641
Systémové číslo: P24V00000035
Evidenční číslo zadavatele: 5697/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.04.2024
Nabídku podat do: 30.04.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Schodiště – stavební úpravy před kulturním domem v Kopřivnici - 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava vstupního schodiště do kulturního domu v Kopřivnici včetně vybudování bezbariérové rampy a sjednocení povrchů s centrem města.
Nové schodiště bude v původní poloze, nově se však prodlužuje přes roh na obě strany. Toto uspořádání reflektuje na nové plochy a komunikační koridory, které vznikly revitalizací města. Stupně budou prefabrikované betonové ložené na betonovou desku. Na schodišti se budou dále nacházet dřevěné sedací bloky z lepených dubových profilů.
Směrem k bílému háji dojde k rozšíření stávající vstupní plochy do KD. Zpevněné plochy se navrhují z betonových dlaždic 400x400mm. Část stávajících ploch bude odbourána a nahrazena novými dřevěnými terasami s exotického dřeva. Před vstupem do objektu bude umístěna čistící zóna z textilních čistících pásů.
Bezbariérová rampa je navržena jako přímá s dvěma rameny a mezipodestou. Bude provedena pohledového betonu s příčným kartáčováním. Opěrné zídky budou prováděny z pohledového betu v kvalitě PBS s vnitřní ocelovou výztuží.
Doplnění zpevněných ploch bude provedeno z velkoformátové dlažby 800x800mm, která bude stejná jako v celém prostoru náměstí. Jedná se o plochy, které budou navazovat na nové plochy v centru města.
Předmět veřejné zakázky je dále specifikován výzvou k podání nabídky a textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, které tvoří přílohu výzvy k podání nabídky a textové části zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy