Veřejná zakázka: Rekonstrukce letního koupaliště - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 661
Systémové číslo: P24V00000055
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.06.2024
Nabídku podat do: 18.07.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce letního koupaliště - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Záměrem investora je rekonstrukce areálu koupaliště, který bude splňovat aktuální požadavky obyvatel města a hygienické podmínky.
Pro zatraktivnění zařízení pro návštěvníky se investor rozhodl upravit stávající bazénové vany a vybavit je tobogánem, skluzavkou a vodními prvky. Na základě požadavku investora společnost CODE s.r.o. zpracovala studii a navrhla rozměry dětského bazénu 23,6x 50 m a plaveckého pak 13 x 50 m. Tem bude mít 6 plaveckých drah, oba bazény budou mezi sebou propojeny. Nové bazény budou vyvložkovány nerezovým plechem. Rozvod nové technologie je navržen po dně stávajícího bazénu, který se musí výškově upravit z důvodu přelivové hrany. Součásti koupaliště bude nové dětské brouzdaliště a brodítka. V rámci umístění technologie bude nutné navrhnout objekt pro technologickou část v místě stávající technologie s tím, že tento objekt bude krytý navrženou kaskádovitou slunnou terasou.
Nová provozní budova bude umístěna na původním půdorysu, pouze jednopodlažní krytá pultovou střechou s přesahem, kde nosnou část budou tvořit ocelové sloupy v osové vzdálenosti cca 3,30 m s železobetonovou konstrukci střechy (případně alternativní řešení v oceli) se střešní vegetací. Zázemí zaměstnanců, záchody, sklady a bufet je řešeno jako vestavba do ocelové konstrukce ve zděném systému a se stropem z železobetonu. Prostor mezi stropem a střechou bude sloužit pro technický rozvod instalací apod. Objekt bude vybaven profesemi ZTI, VZT, elektroinstalacemi, fototermikou a fotovoltaikou.
Celý objekt je posazený níže oproti původním stavu z důvodu lepší dostupnosti zdravotně postižených a v návaznosti na využitelnost nových zpevněných ploch. Vstup na koupaliště a slunnou louku bude řešen turniketovým systémem.
V rámci rekonstrukce letního koupaliště bude nutno zrealizovat nové zpevněné plochy v návaznosti na brodítka, nové slunné terasy s lehátky z exotického dřeva, úpravu stávajících travnatých ploch s osazením nového trávníkového koberce, a dále zastínění navrženého brouzdaliště z lehké ocelové konstrukce s nastavitelnými lamelami (případně řešení střechy jako vegetační), naproti navrženého brodítka bude symetricky osazený stejný přístřešek. Nové zpevněné plochy teras, rampy a schody budou řešeny jako betonové se stráží. Okolo bazénu bude použitá velkoformátová dlažba rozměru max. 0,6x0,6 m.
V celém areálu bude provedeno nové oplocení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy