Veřejná zakázka: MŠ Mniší - energetická opatření (zpracování PD)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 671
Systémové číslo: P24V00000065
Datum zahájení: 10.07.2024
Nabídku podat do: 25.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Mniší - energetická opatření (zpracování PD)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské činnosti, konkrétně zpracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních (projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby) za účelem získání podkladů pro:
a) žádost zadavatele o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí
Opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
Opatření 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
Opatření 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
Typ podporovaných projektů a aktivit:
komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů
b) zadávací řízení zadavatele na výběr dodavatele stavebních prací
c) následnou realizaci stavby energeticky úsporných opatření v objektu Mateřské školy v Kopřivnici - Mniší, č. p. 132, a to v souladu:
- se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- s vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, kterým bude tato vyhláška nahrazena,
- s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
- se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy