Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Letní stadion - rekonstrukce elektroinstalace
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 12.06.2020 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny v domě č. p. 622 na ulici Komenského v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2020 10.06.2020 10:00
"Parkovací plochy na ulici Školní v Kopřivnici " - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 10.06.2020 09:00
Rekonstrukce kanalizace ul. Na Vápenkách, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2020 01.06.2020 10:00
Kulturní dům Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten – opakované zadání
podlimitní Hodnocení 12.05.2020 29.05.2020 10:00
Dětské hřiště Korej - Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 05.05.2020 19.05.2020 10:00
Rekonstrukce mostu M6 – ulice Severní, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2020 21.05.2020 09:00
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší - projektová dokumentace kanalizačních přípojek
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 17.04.2020 00:00
MŠ Česká 549, Kopřivnice - rekonstrukce elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 30.04.2020 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.19 v domě č.p. 1143, ul. Alšova v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 22.04.2020 00:00
Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 17.03.2020 10:00
Kulturní dům Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten
podlimitní Hodnocení 28.02.2020 20.03.2020 10:00
Zhodnocení a posouzení kuchyní ZŠ a MŠ Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 28.02.2020 10:00
ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 28.02.2020 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.19, v domě č.p.1307, ul. Obránců míru
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››