Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a instalace 4 ks horizontálních bezpečnostních skříní (cykloboxů) pro úschovu kol
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2022 09.06.2022 09:00
Kulturní dům Kopřivnice - Rekonstrukce střešních plášťů (3)
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2022 31.05.2022 09:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.5, v domě č.p.403, ul. Obránců míru v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2022 30.05.2022 10:00
Rekonstrukce osvětlení - sportovní hala ZŠ E. Zátopka v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2022 24.05.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace MŠ Pionýrská – rekonstrukce ÚT a ZTI
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2022 24.05.2022 09:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 28, v domě č.p. 1143, ul. Alšova v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2022 23.05.2022 10:00
ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - stavební část (2)
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 05.05.2022 23.05.2022 09:00
Osobní vozidlo
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2022 08.05.2022 23:59
Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie - směr centrum - II
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.04.2022 10.05.2022 10:00
ZŠ Alšova – vybavení kuchyně
Město Kopřivnice
nadlimitní Hodnocení 21.04.2022 23.05.2022 09:00
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - II
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2022 30.05.2022 10:00
Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – I. etapa – II
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2022 04.05.2022 10:00
Modernizace webu www.koprivnice.cz
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 17.03.2022 08.04.2022 10:00
Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2022 31.03.2022 10:00
Služby externího architekta
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2022 11.03.2022 10:00
všechny zakázky