Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 28.08.2019 10:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice KOREJ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.08.2019 21.08.2019 11:00
Dodávka materiálu pro opravu chodníků - Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2019 19.08.2019 10:00
Průmyslový park - autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a komunikace pro pěší
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2019 12.08.2019 11:00
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
nadlimitní Příjem nabídek 19.07.2019 05.09.2019 10:00
Středisko sociálních služeb, Česká č.p.320 v Kopřivnici-postupná rekonstrukce bytových jader včetně výměny kuchyňských linek
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.07.2019 07.08.2019 10:00
Rekonstrukce výtahu pro dopravu osob a nákladů-Budova Městského úřadu v Kopřivnici, Štefánikova 1163
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2019 19.07.2019 10:00
Nákup vybavení hasičské zbrojnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2019 16.07.2019 10:00
Oprava povrchů místních komunikací - Kopřivnice 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2019 19.07.2019 10:00
Bytové domy č.p. 1111-1113 na ulici Horní v Kopřivnici – snížení energetické náročnosti Stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 01.07.2019 22.07.2019 10:00
osobní vozidlo na CNG - nižší střední třída
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2019 22.07.2019 13:00
Revitalizace centra města Kopřivnice-zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP-II
podlimitní Vyhodnoceno 27.06.2019 16.07.2019 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 27.06.2019 06.09.2019 10:00
"Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Francouzská a ul. Školní" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2019 26.07.2019 09:00
Chodník a přechod pro chodce na ul.Záhumenní, Kopřivnice - II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2019 27.06.2019 11:00
všechny zakázky