Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce vstupních prostor ZŠ Dr. Milady Horákové
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 29.02.2024 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.23, v domě č.p. 1132, ul. Štramberská
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2024 26.02.2024 10:00
Údržba vozovky a oprava veřejného osvětlení v ulici Na Vápenkách
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2024 27.02.2024 10:00
Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova, Kopřivnice - Dodávka ICT vybavení
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
podlimitní Hodnocení 31.01.2024 16.02.2024 10:00
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu - projektová dokumentace
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 18.01.2024 13.02.2024 10:00
Oprava chodníku na ul. Pod Zahradami v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2024 31.01.2024 09:00
Oprava místní komunikace Janáčkova v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2024 31.01.2024 09:00
Zpracování projektové dokumentace: Oprava MK na ul. Květinová, Kopřivnice.
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.01.2024 01.02.2024 10:00
MŠ Krátká, Kopřivnice stavební úpravy zpevněné plochy - oprava venkovní terasy
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.01.2024 31.01.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace: Rekonstrukce střešního pláště, bytový dům č.p. 891 na ul. Obránců míru.
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2024 30.01.2024 10:00
MŠ Pionýrská rekonstrukce ZTI a vytápění, Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2024 23.01.2024 10:00
„Chodník a autobusové zastávky v Lubině, Kopřivnici“ – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2022 16.09.2022 10:00
Koncesní řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury - kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2021 10.08.2021 10:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice "Ptačí čtvrť "
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 31.07.2020 17.08.2020 11:00
"Parkovací plochy na ulici Školní v Kopřivnici " - zpracování projektové dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 10.06.2020 09:00
všechny zakázky