Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba luk - sjezdovka
VZ malého rozsahu Zadávání 19.02.2020 06.03.2020 10:00
Údržba luk - Janíkovo sedlo
VZ malého rozsahu Zadávání 19.02.2020 06.03.2020 00:00
Zhodnocení a posouzení kuchyní ZŠ a MŠ Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 28.02.2020 10:00
ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 28.02.2020 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.19, v domě č.p.1307, ul. Obránců míru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2020 26.02.2020 10:00
Mytí oken v budově radnice města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2020 21.02.2020 14:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 13 v domě č.p.1133, ul. Štramberská
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2020 24.02.2020 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33 v domě č. 1197, ul. Francouzká
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2020 21.02.2020 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.7, v domě č.p.1132, ul. Štramberská
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2020 20.02.2020 10:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa – činnost technického dozoru a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2020 17.02.2020 10:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa
podlimitní Hodnocení 30.01.2020 17.02.2020 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice II
podlimitní Příjem nabídek 30.01.2020 06.03.2020 10:00
Most M-01 v Lubině - oprava po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2020 05.02.2020 10:00
Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2020 17.02.2020 10:00
DDM Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a rozvodů TZB
podlimitní Hodnocení 17.01.2020 17.02.2020 10:00
všechny zakázky