Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy v bytové jednotce č.19, v domě č.p.1132, ul. Štramberská
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 07.10.2022 10:00
Oprava chodníků ve městě a místních částech 2022 – „Oprava části chodníkového tělesa na ul. Zd. Buriana v Kopřivnici“
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 10.10.2022 09:00
Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 07.10.2022 10:00
Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně - vybavení interiéru
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2022 30.09.2022 10:00
Řešení antivirové ochrany 2022-2024
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 27.09.2022 10:00
Renovace tonerů 2022
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2022 20.09.2022 10:00
Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - Lokalita na Holotě
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2022 29.09.2022 10:00
„Chodník a autobusové zastávky v Lubině, Kopřivnici“ – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2022 16.09.2022 10:00
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - III
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 29.08.2022 16.09.2022 10:00
„Oprava MK v Kopřivnici a místních částech 2022“
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2022 07.09.2022 09:00
Most na ul. Erbenova ev. č. 28c-M2-oprava - zpracování projektové dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.07.2022 08.08.2022 10:00
Mobilní telekomunikační služby pro město Kopřivnice a další veřejné zadavatele - 2022
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 27.06.2022 18.07.2022 10:00
Osobní vozidlo
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2022 08.05.2022 23:59
Služby externího architekta
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2022 11.03.2022 10:00
Koncesní řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury - kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2021 10.08.2021 10:00
všechny zakázky