Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž EITN a vodoměrů s dálkovým odečtem v bytových domech a nebytových prostorách, které jsou v majetku města Kopřivnice
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2023 18.12.2023 11:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.4, v domě č.p. 1133, ul. Štramberská
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2023 11.12.2023 10:00
Multifunkční zařízení včetně zajištění servisních služeb
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2023 08.12.2023 09:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.31, v domě č.p. 1144, ul. Alšova v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2023 06.12.2023 10:00
Stavební úpravy bytových jednotek objektu č.p.320 na ul. Česká v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2023 30.11.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace – Městský úřad v Kopřivnici – úprava přízemí
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2023 01.12.2023 10:00
„Oprava venkovních schodišť v Kopřivnici“
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2023 15.11.2023 09:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č.p. 874, ul. Obránců míru v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2023 06.11.2023 10:00
Dokončení odkanalizování místních částí - projektová dokumentace
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 08.10.2023 31.10.2023 10:00
Osvětlení části hřbitova v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.10.2023 18.10.2023 10:00
Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 03.07.2023 24.07.2023 10:00
„Chodník a autobusové zastávky v Lubině, Kopřivnici“ – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2022 16.09.2022 10:00
Koncesní řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury - kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2021 10.08.2021 10:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice "Ptačí čtvrť "
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 31.07.2020 17.08.2020 11:00
"Parkovací plochy na ulici Školní v Kopřivnici " - zpracování projektové dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 10.06.2020 09:00
všechny zakázky