Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Počítačové monitory
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2022 09.12.2022 10:00
Laserové tiskárny
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2022 09.12.2022 09:00
Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice - 3. a 4.patro
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 16.12.2022 11:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 25, v domě č.p. 1133, ul. Štramberská
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 10.12.2022 10:00
Kontroly systémů vytápění dle vyhl. MPO č. 38/2022 Sb. v určených objektech města Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2022 07.12.2022 12:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.18, v domě č.p. 1307, ul. Obránců míru
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2022 05.12.2022 10:00
Dodávka kancelářského papíru - 2022
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2022 22.11.2022 23:55
Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 07.11.2022 28.11.2022 10:00
Lesní hospodářské osnovy Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2022 26.10.2022 11:00
Krytý bazén v Kopřivnici - rekonstrukce osvětlení a stropu (2)
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2022 09.11.2022 09:00
Stavební úpravy se změnou účelu užívaní v objektu DPS na ul. Česká 320, Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2022 17.10.2022 10:00
Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - Lokalita na Holotě
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 08.09.2022 29.09.2022 10:00
„Chodník a autobusové zastávky v Lubině, Kopřivnici“ – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2022 16.09.2022 10:00
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - III
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 29.08.2022 16.09.2022 10:00
Služby externího architekta
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2022 11.03.2022 10:00
všechny zakázky