Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna nášlapných vrstev v základních školách v Kopřivnici – havarijní stav
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 12.04.2023 10:00
Výměna nášlapných vrstev v mateřských školách v Kopřivnici – havarijní stav
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 12.04.2023 10:00
Oprava mostu 10C-M1 ul. Hřbitovní v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 12.04.2023 09:00
Navýšení kapacity MŠ 17. listopadu v Kopřivnici - dodávka interiéru
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 04.04.2023 10:00
Oprava chodníku na ul. Štramberská v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2023 29.03.2023 10:00
Stavební úpravy v uvolněné bytové jednotce č.2 v domě č.p. 402, ul. Obránců míru
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2023 31.03.2023 10:00
Udržovací práce - oprava hřbitovní zdi v Lubině
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2023 31.03.2023 10:00
Navýšení kapacity MŠ 17. listopadu v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 21.03.2023 10:00
Poskytnutí pojistných služeb městu Kopřivnici
Město Kopřivnice
nadlimitní Příjem nabídek 01.03.2023 03.04.2023 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 36, v domě č.p.1142, ul. Alšova
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2023 10.03.2023 10:00
Stavební úpravy hygienického zázemí v 1.NP objektu CIREX cz s.r.o. na adrese Průmyslový park č.p. 301 v Kopřivnici - Vlčovice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2023 06.03.2023 10:00
Chodník a veřejné osvětlení v ul. Severní
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 20.02.2023 09.03.2023 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.1, v domě č.p. 399, ul. Obránců míru v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2023 24.02.2023 10:00
Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 07.11.2022 28.11.2022 10:00
„Chodník a autobusové zastávky v Lubině, Kopřivnici“ – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2022 16.09.2022 10:00
všechny zakázky