Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy v bytové jednotce č.19 v domě č.p. 1143, ul. Alšova v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2020 22.04.2020 00:00
Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 17.03.2020 10:00
Kulturní dům Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten
podlimitní Hodnocení 28.02.2020 20.03.2020 10:00
Údržba luk - sjezdovka
VZ malého rozsahu Zadávání 19.02.2020 06.03.2020 10:00
Údržba luk - Janíkovo sedlo
VZ malého rozsahu Zadávání 19.02.2020 06.03.2020 00:00
ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2020 28.02.2020 10:00
Mytí oken v budově radnice města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2020 21.02.2020 14:00
Revitalizace centra města Kopřivnice II
podlimitní Hodnocení 30.01.2020 10.03.2020 10:00
Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2020 17.02.2020 10:00
DDM Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a rozvodů TZB
podlimitní Vyhodnoceno 17.01.2020 17.02.2020 10:00
Rozšíření parkovacích ploch na ulici družební v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2019 10.12.2019 10:00
Postupná výměna kuchyňských linek v uvolněných bytových jednotkách v majetku města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2019 10.04.2019 10:00
Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2019 26.03.2019 09:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2018 06.09.2018 09:00
Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadávání 14.12.2017 03.01.2018 10:00
všechny zakázky