Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Čištění a kontroly plochých střech v na objektech v majetku města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2019 01.11.2019 10:00
Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové stanici č.p. 314 na ulici 17. listopadu v Kopřivnici – parkování osobních vozidel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2019 01.11.2019 10:00
Kulturní dům v Mniší – výměna oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2019 22.10.2019 00:00
Elektronická úřední deska
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2019 18.10.2019 14:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice KOREJ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.08.2019 21.08.2019 11:00
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
nadlimitní Hodnocení 19.07.2019 11.09.2019 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice-zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP-II
podlimitní Vyhodnoceno 27.06.2019 16.07.2019 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 27.06.2019 20.09.2019 10:00
"Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Francouzská a ul. Školní" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2019 26.07.2019 09:00
Rekonstrukce mostu ev.č.65c-M6, Severní , Kopřivnice -zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2019 14.06.2019 10:00
ZŠ E. Zátopka - rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů vody v suterénu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2019 04.06.2019 09:00
MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice - rekonstrukce elektroinstalace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2019 29.05.2019 10:00
Hřbitov Mniší - oprava centrálního chodníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2019 10.05.2019 10:00
Postupná výměna kuchyňských linek v uvolněných bytových jednotkách v majetku města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2019 10.04.2019 10:00
Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2019 26.03.2019 09:00
všechny zakázky