Veřejná zakázka: Letní stadion-kompletní rekonstrukce elektroinstalace - zpracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 170
Systémové číslo: P19V00000030
Evidenční číslo zadavatele: 5323/2019
Datum zahájení: 08.04.2019
Nabídku podat do: 24.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Letní stadion-kompletní rekonstrukce elektroinstalace - zpracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Letní stadion – kompletní rekonstrukce elektroinstalace“.
Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:
• zaměření a zakreslení skutečného stavu hlavní budovy letního stadionu Zadavatel má k dispozici projektovou dokumentaci „Zaměření stávajícího stavu letního stadionu k.ú. Kopřivnice“ z roku 1990 pouze v tištěném provedení. Součástí této projektové dokumentace jsou tyto výkresy: půdorys 1. PP, půdorys 1.NP, půdorys 2. NP , řez A-A, pohledy jižní a severní, pohledy východní a západní.

• návrh kompletní rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy letního stadionu včetně zajištění napojení elektroinstalace umístěné mimo tuto budovu umístěné v areálu letního stadionu a napojené z této budovy ( např. veřejné osvětlení, elektroinstalace skladů umístěných mimo hlavní budovu, apod. )
• položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný ( V rozpočtu musí být zahrnuty i nezbytné stavební práce související s rekonstrukcí elektroinstalace)
• slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

Projektová dokumentace bude předána:
• v pěti vyhotovení v tištěném provedení, z toho 1x položkový rozpočet s výkazem výměr a 1x slepý položkový rozpočet s výkazem výměr.
• 1x v elektronické podobě (textová část WORD, tabulková část EXCEL, výkresová část ve formátu *dxf, dgn – Microstation (95) , AUTOCAD)
Místo plnění :
Letní stadion v Kopřivnici - budova na parc.č. 2432 v k.ú. Kopřivnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky