Veřejná zakázka: Oprava povrchu místních komunikací 2020 - ul. Školní, Kopřivnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 287
Systémové číslo: P20V00000060
Evidenční číslo zadavatele: 12693/2020
Datum zahájení: 16.07.2020
Nabídku podat do: 31.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava povrchu místních komunikací 2020 - ul. Školní, Kopřivnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je oprava stávající komunikace v délce 183m vykazující defekty a deformace obrusné vrstvy. Jedná se o část ulice Školní - od křižovatky s ulicí Obránců míru až po křižovatku s ulicí Pionýrská. Kolmá parkovací stání v počtu 27 parkovacích míst budou po opravě zachována, stejně tak vymezení podélných stání. Komunikace bude od staničení 0,000 odfrézována v celé šířce na délku 183 m. Stávající vodorovné značení včetně přechodu pro chodce bude obnoveno. Na komunikaci se nachází 1 ks poklopu kanalizace, 8 ks poklopů UV a 5 ks šoupat – ty budou výškově upraveny do nivelety nového stavu.

Přesnější požadavky – viz. projektová dokumentace:

- dokumentace pro provádění stavby „Oprava MK ul. Školní v Kopřivnici 2020“ zpracovanou v 3/2020 panem Ing. Michalem Slaninou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy