Veřejná zakázka: Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 383
Systémové číslo: P21V00000063
Evidenční číslo zadavatele: PMA_2021_297
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-042393
Datum zahájení: 12.11.2021
Nabídku podat do: 14.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v realizaci muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových.
Součástí realizace expozice jsou zejména dodávky a montáže elektroinstalace (expozičního scénického osvětlení), vitrín, expozičního mobiliáře, mobiliáře a nábytku dalšího vybavení, grafiky, interaktivních prvků a audiovizuální – multimediální techniky, a dále grafické služby a zhotovení a instalace audiovizuálního – multimediálního obsahu.
Součástí realizace expozice je deinstalace stávající expozice, instalace nové expozice, zpracování dokumentace skutečného provedení expozice a manuálu expozice pro kurátory a zaškolení obsluhy a personálu.
Součástí realizace expozice nejsou stavební úpravy objektu, ve kterém bude umístěna expozice.
Zadavatel upozorňuje, že objekt, ve kterém bude umístěna expozice, je kulturní památkou. Dodavatel bude povinen při realizaci expozice respektovat všechny okolnosti vyplývající z památkové ochrany objektu, ve kterém bude expozice umístěna.
Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části:
Část 1 – Expozice kompletní expozice s výjimkou běžeckého trenažeru (položka 8.9 soupisu položek „Běžecký „Zátopkův“ trenažer“, včetně položky 8.9.1. soupisu položek „Doplňující softwarová aplikace“);
Část 2 – Běžecký trenažer běžecký trenažer (položka 8.9 soupisu položek „Běžecký „Zátopkův“ trenažer“, včetně položky 8.9.1. soupisu položek „Doplňující softwarová aplikace“).
Dodavatelé jednotlivých částí veřejné zakázky budou povinni plnění předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky vzájemně koordinovat a poskytovat si veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost pro řádnou realizaci expozice jako celku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 346 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor školství, kultury a sportu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy