Veřejná zakázka: Kulturní dům MNIŠÍ - energetický posudek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4
Systémové číslo: P17V00000004
Evidenční číslo zadavatele: OMM-5503/2017
Datum zahájení: 26.07.2017
Nabídku podat do: 08.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kulturní dům MNIŠÍ - energetický posudek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je :
 zaměření a zakreslení skutečného stavu budovy kulturního domu -půdorysy jednotlivých podlaží

 zpracování energetického posudku ve smyslu § 9a odst.1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů. Závěrem posudku musí být zhodnocení efektivnosti a návratnosti navržených opatření.
 zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhl. č. 148/2007Sb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky