Veřejná zakázka: Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice - SO 02 Komunikace pro pěší

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 45
Systémové číslo: P17V00000045
Evidenční číslo zadavatele: 9009/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.12.2017
Nabídku podat do: 15.12.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice - SO 02 Komunikace pro pěší
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby chodníkového tělesa v místě mezi stávající krajnicí komunikace a oplocením přilehlých pozemků na ul. Hřbitovní v Kopřivnici. Stavba navazuje již zrealizované stavební objekty PS 01, SO 01, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07.

Stavba bude realizována dle Dokumentace pro provedení stavby „Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice – PD, SO 02 Komunikace pro pěší“ vypracované společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod zak. číslem 16-003-234-PK a v souladu s vydaným stavebním povolení č.j. 10430/2017/Ob.

Po předání staveniště a vytýčení sítí budou následovat výkopové práce. Budou zahájeny práce na ochraně inženýrských sítí. Provede se uložení obrub, dvouřádku ze žulových kostek a položení a zhutnění podkladních vrstev, následně dojde k uložení a zapískování dlážděných krytů. V závěrečné fázi se provedou terénní úpravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy