Profil zadavatele: Město Kopřivnice

  • Název: Město Kopřivnice
  • IČO: 00298077
  • Adresa:
    Štefánikova 1163/12
    74221 Kopřivnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize el. spotřebičů, el. ručního nářadí, prodlužovacích přívodů a vyhrazených elektrických zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2023 04.08.2023 10:00
Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
podlimitní Zadáno 03.07.2023 24.07.2023 10:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2024 – 31.12.2024
podlimitní Zadáno 23.06.2023 23.06.2023 12:10
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
nadlimitní Zadáno 23.06.2023 13.07.2023 11:30
Havarijní přepad dešťové kanalizace do recipientu Kopřivnička
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 27.06.2023 10:00
Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO
podlimitní Zadáno 25.05.2023 12.06.2023 10:00
Nízkoemisní vozidlo pro sociální služby
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 19.05.2023 10:00
Oprava mostu na ul. Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4 v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 27.04.2023 16:00
Zpracování Místní energetické koncepce města Kopřivnice na období 2024-2034
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 14.04.2023 12:00
Poskytnutí pojistných služeb městu Kopřivnici
nadlimitní Zadáno 01.03.2023 03.04.2023 10:00
Dodávka a instalace nerezových skluzavek
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2023
Počítačové monitory
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2022 09.12.2022 10:00
Laserové tiskárny
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2022 09.12.2022 09:00
Kontroly systémů vytápění dle vyhl. MPO č. 38/2022 Sb. v určených objektech města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2022 07.12.2022 12:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí na rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››