Profil zadavatele: Město Kopřivnice

  • Název: Město Kopřivnice
  • IČO: 00298077
  • Adresa:
    Štefánikova 1163/12
    74221 Kopřivnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy v uvolněné bytové jednotce č.1, v domě č.p.708, ul. Obránců míru v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 29.03.2022 10:00
Následná péče o zeleň u nového muzea TATRA pro rok 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022
Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2022 31.03.2022 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.11, v domě č.p.1142, ul. Alšova v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2022 21.03.2022 10:00
„Oprava mostu M1 přes potok Lubinka v Mniší“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2022 11.03.2022 10:00
Tvorba strategického plánu rozvoje města pro období 2023+
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2022 07.03.2022 10:00
Služby externího architekta
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2022 11.03.2022 10:00
Dům s pečovatelskou službou Česká 320, Kopřivnice – stavební úpravy sociálních zařízení Domovinky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2022 16.02.2022 10:00
Stavební úpravy objektu č. p. 393, na ul. Sokolovská v Kopřivnici - sanace a hydroizolace suterénu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 21.02.2022 10:00
Stavební úpravy objektu márnice, studny a okolních ploch, k.ú. Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 17.02.2022 10:00
„Oprava chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2022“ – Oprava chodníkového tělesa na ul. Kpt. Jaroše, na ul. Husova a úprava předprostoru u Polikliniky v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2022 31.01.2022 10:00
Propachtování areálu kompostárny Točna v Příboře
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021
Zajištění odvozu tříděného odpadu z nádob o objemu 240 l od domu, tzv. door-to-door systém
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021
Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 13.12.2021 10:00
A) Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice B) Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2021 03.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››