Profil zadavatele: Město Kopřivnice

  • Název: Město Kopřivnice
  • IČO: 00298077
  • Adresa:
    Štefánikova 1163/12
    74221 Kopřivnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dům s pečovatelskou službou Česká 320, Kopřivnice – stavební úpravy sociálních zařízení Domovinky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2022 16.02.2022 10:00
Propachtování areálu kompostárny Točna v Příboře
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021
Zajištění odvozu tříděného odpadu z nádob o objemu 240 l od domu, tzv. door-to-door systém
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021
Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 13.12.2021 10:00
A) Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice B) Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2021 03.12.2021 10:00
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II
nadlimitní Zadáno 12.11.2021 14.12.2021 10:00
Portál občana Kopřivnice
podlimitní Zadáno 23.08.2021 15.09.2021 10:00
Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Kpt.Jaroše
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 20.07.2021 10:00
Koncesní řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury - kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2021 10.08.2021 10:00
Pořízení sběrných nádob o objemu 240 l
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2021 18.06.2021 10:00
Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici – parkování osobních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 27.05.2021 10:00
ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 11.03.2021 10:00
Řešení území po přestěhování Slovenské strely
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021
Autorský dozor projektanta - Revitalizace centra města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2020 22.12.2020 00:00
Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou-Masarykovo náměstí 650/11, Kopřivnice
podlimitní Zadáno 09.11.2020 08.01.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9  ››