Veřejná zakázka: ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně- zpracování projektové dokumentace, zhodnocení a posouzení kuchyní ZŠ a MŠ Kopřivnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 228
Systémové číslo: P20V00000001
Evidenční číslo zadavatele: 19137/2019
Datum zahájení: 06.01.2020
Nabídku podat do: 22.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně- zpracování projektové dokumentace, zhodnocení a posouzení kuchyní ZŠ a MŠ Kopřivnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je :
1) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby na akci „ZŠ Alšova – rekonstrukce kuchyně“.
Projektová dokumentace bude sloužit :
- pro stavební řízení včetně jejího projednání a schválení
- pro zadávací řízení zadavatele na výběr dodavatele stavebních prací
- pro následnou realizaci stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována v souladu :
- se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- s vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006Sb., v platném znění
- s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění
-se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění


2) Zhodnocení a posouzení kuchyní ZŠ a MŠ v Kopřivnici.

Předmětem díla je :
- posouzení stávajícího stavu kuchyní, přípravných kuchyní v ZŠ a MŠ v Kopřivnici:
• ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice
• ZŠ Mniší 66, Kopřivnice
• ZŠ Lubina 60, Kopřivnice
• MŠ Krátká 1105, Kopřivnice
• MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice
• MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice
• MŠ Záhumenní 1148, Kopřivnice
• MŠ Zd. Buriana 967, Kopřivnice
• MŠ Česká 549, Kopřivnice
• MŠ Francouzská 1180, Kopřivnice
• MŠ Mniší 132, Kopřivnice
• MŠ Lubina 199, Kopřivnice

- popis rozsahu úprav v jednotlivých objektech ( úpravy stavební, dispoziční, technického zařízení budov – vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace, vzduchotechniky apod.

- posouzení stávajícího stavu technologických zařízení kuchyní a návrh případného doplnění nebo výměny technologických zařízení

- odborný odhad nákladů navržených úprav

Podrobné vymezení předmětu díla je uvedeno v čl. II Předmět plnění návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 01 tohoto oznámení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Osobní doručení nebo doručení poštou na adresu:
Město Kopřivnice, městský úřad - podatelna, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků