Veřejná zakázka: Vypracování diagnostiky vybraných mostů - opakované podání II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 295
Systémové číslo: P20V00000068
Evidenční číslo zadavatele: 9281/2020
Datum zahájení: 20.08.2020
Nabídku podat do: 04.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování diagnostiky vybraných mostů - opakované podání II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je realizace diagnostiky níže uvedených mostních objektů a vypracování podrobného diagnostického průzkumu uvedených mostů včetně návrhů opatření (oprav) mostů s odhadem ceny oprav, který bude následně podkladem pro vyhotovení projektových dokumentací jejich opravy. Jedná se o úplnou (nikoli dílčí) diagnostiku tří mostních objektů v Kopřivnici dle platných ČSN a standardních metodik, např. TP 72 - „Diagnostický průzkum mostů PK“:
a) Most přes Kopřivničku na ul. Kpt. Jaroše / 36c-M4 /
b) Most přes Kopřivničku na ul. Husova / 21c-M3 /
c) Most přes Kopřivničku na ul. Erbenova / 28c-M2 /
Přesnější popisy mostů jsou uvedeny v konceptech „Hlavní prohlídka“, které jsou přiloženy v přílohách výběrového řízení.
Termín zpracování a předání výstupů objednateli: do 26. 02. 2021
Zadavatel si vyhrazuje možnost změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky. Podmínky vyhrazené změny závazku jsou přesně vyspecifikovány v čl. II. odst. 5 závazného návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu tohoto oznámení (objednatel podmiňuje plnění částí díla uvedených pod písmeny b) a c) dostatečným zajištěním finančních prostředků ve svém rozpočtu).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy