Veřejná zakázka: Opravy chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2021“ - oprava MK ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 335
Systémové číslo: P21V00000015
Evidenční číslo zadavatele: 3586/2021
Datum zahájení: 12.03.2021
Nabídku podat do: 26.03.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2021“ - oprava MK ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je oprava stávající komunikace v délce cca 172m, která vykazuje značnou míru poruch. Jedná se o údržbu asfaltového povrchu silnice a opravu chodníku k ní přilehlého z jedné strany:
Komunikace - oprava vozovky bude provedena ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání. Bude provedeno frézování a vyrovnávka projetých okrajů a jiných deformací povrchu. Dojde k výměně obrub na levé straně ve směru staničení až po ulici Dukelská. Stávající obruby jsou z degradovaného monolitického betonu.
Chodník – bude v celé ploše vybourán včetně části konstrukčních vrstev a nahrazen novými konstrukčními vrstvami ze štěrkodrti. Povrch bude proveden ze zámkové dlažby o tl. 80mm. Výška obruby nad niveletu komunikace je navržena 100mm. V rámci stavby bude provedena úprava ocelové branky včetně výškového přizpůsobení dlažby na chodník. Ve staničení 0,118 (vjezd) bude provedena slepecká linie (dlažba s drážkou) z důvodu přerušení vodicí linie více jak 8m.
V rámci opravy komunikace a chodníku bude provedeno nové VDZ přechodu a bezbariérových úprav po celé délce komunikace.

Přesnější požadavky – viz. projektová dokumentace:
dokumentace pro provádění stavby „Oprava chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2021“ – oprava MK ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici“ zpracovanou v 3/2020 panem Ing. Michalem Slaninou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy