Veřejná zakázka: Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 415
Systémové číslo: P22V00000022
Evidenční číslo zadavatele: 19909/2021
Datum zahájení: 15.03.2022
Nabídku podat do: 31.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba komunikace na ul. Horečkova v Kopřivnici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě místní komunikace k rodinným domům na ul. Horečkova nové povrchy na stávající již vybudované příjezdové cestě ve štěrkovém provedení. Nově je navržena jednopruhová obousměrná komunikace kategorie MO1 3,5/3,5/30. Délka komunikace je 216,6 m v šíři min. 3,5 m + 3 výhybny.
Stavbu bude nutno realizovat min. ve dvou etapách.
V první etapě stavebních prací od navrženého sjezdu 3a až po sjezd 9 (viz projektová dokumentace) bude nutné práce provádět s dopravním omezením. Obslužnost k jednotlivým nemovitostem bude zajištěna průjezdnou komunikací, a to buď z jedné nebo druhé strany.
V druhé etapě stavebních prací v místě od napojení stávající komunikaci po sjezd 3a v koordinační situaci v úseku 0,00 – 0,06 km bude nutné předmětnou komunikaci po dobu stavebních prací uzavřít v omezeném čase, a to max. od 7:00 hod. – 19:00 hod. Po tuto dobu bude nutno zajistit průchodnost občanů k nemovitostem a přístup integrovaného záchranného systému. Dále po dobu uzavírky bude nutné v rámci zřízení staveniště vytvořit místo pro odstavení vozidel občanů dotčených nemovitostí. Mimo vyhrazenou dobu, a to min. od 19:00 hod. – 6:00 hod., bude nutné zajistit průjezdnost všem občanům k nemovitostem a integrovaného záchranného systému.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 572 041 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota činí 3 572 041,08 Kč bez DPH.

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy