Veřejná zakázka: Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 233
Systémové číslo: P20V00000006
Evidenční číslo zadavatele: 6853/2018
Datum zahájení: 17.01.2020
Nabídku podat do: 17.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vnitřního vybavení Domu dětí a mládeže v Kopřivnici.
Předmět veřejné zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky.
Součástí plnění je doprava do místa, vybalení, odborná montáž, případně instalace a likvidace odpadu, a dále odpovídající odborné proškolení pracovníků zadavatele, pokud je to doporučeno nebo vyžadováno výrobcem.

Část 1: Dodávka IT vybavení
Část 2: Dodávka vzdělávacích hraček
Část 3: Dodávka nábytku

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy