Veřejná zakázka: ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 252
Systémové číslo: P20V00000025
Evidenční číslo zadavatele: 19137/2019
Datum zahájení: 14.02.2020
Nabídku podat do: 28.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je :
1) zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení včetně jejího projednání a schválení a vydání stavebního povolení a územního souhlasu.

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována v souladu :
- se zákonem č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu
- s vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006Sb., v platném znění

2) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
Projektová dokumentace bude sloužit :
- pro zadávací řízení zadavatele na výběr dodavatele stavebních prací
- pro následnou realizaci stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována v souladu :
- se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- s vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006Sb., v platném znění
- s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění
-se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Kopřivnice, městský úřad, Štefánikova 1163/12,74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky