Veřejná zakázka: Mobilní telekomunikační služby pro město Kopřivnice a další veřejné zadavatele - 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 455
Systémové číslo: P22V00000062
Evidenční číslo zadavatele: OVS-11911/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-043370
Datum zahájení: 27.06.2022
Nabídku podat do: 18.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mobilní telekomunikační služby pro město Kopřivnice a další veřejné zadavatele - 2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby.
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou služby spočívající v poskytování komplexních hlasových a datových mobilních telekomunikačních služeb pro centrálního zadavatele, tj. město Kopřivnici, a pro pověřující zadavatele, tj. městem Kopřivnicí založené a zřízené organizace, jakož i obce ve správním obvodu města Kopřivnice a jimi založené a zřízené organizace, popřípadě zapsané spolky pracující na území města Kopřivnice a obcí ve správním obvodu města Kopřivnice („telekomunikační služby“).
Telekomunikačními službami se rozumí zejména:
a) poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora,
b) poskytování veškerých ostatních služeb a plnění specifikovaných v zadávacích podmínkách,
c) zajištění všech činností souvisejících se zajištěním v předchozích odrážkách uvedených služeb a plnění,
a to podle potřeb a požadavků zadavatele a pověřujících zadavatelů.
Telekomunikační služby budou poskytovány na základě:
a) účastnických smluv, jež budou uzavírány mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem, nebo pověřujícími zadavateli, na základě rámcové dohody, a
b) účastnických smluv uzavřených mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem, nebo pověřujícími zadavateli, jež budou platné a účinné v den nabytí účinnosti rámcové dohody.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Oddělení vnitřní správy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky