Veřejná zakázka: Marketing Expozice Dany a Emila Zátopkových

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 468
Systémové číslo: P22V00000075
Datum zahájení: 01.08.2022
Nabídku podat do: 12.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Marketing Expozice Dany a Emila Zátopkových
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení marketingových služeb a movitých věcí a za účelem propagace nové expozice muzea Dany a Emila Zátopkových v Kopřivnici.
Zadavatel požaduje dodání věcí a služeb, jež jsou dále specifikovány v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
1. Graficky nápaditě pojatý leták (10 000 ks)
2. Kampaň na sociálních sítích a aktualizace a správa webu
3. Fotopoint v Kopřivnici
4. Reklamní videoklip / spot
Veškerý grafický materiál, který vznikne plněním této veřejné zakázky, bude respektovat vizuální identitu expozice, Grafický manuál Expozice (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Dodavatel je povinen zajistit poskytnutí licence k užívání veškerých autorských děl, která vzniknou při plnění této veřejné zakázky. Cena za poskytnutí licence bude součástí nabídkové ceny.
Doba a místo plnění zakázky je blíže specifikované v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Závazným termínem k provedení díla, jež je předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu, je 30. 11. 2022. Tento termín je pevně stanoven, a to bez ohledu na okamžik uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Tato veřejná zakázka je financována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Veškeré grafické materiály musí mít zakomponovány povinnou publicitu poskytovatele dotace dle Logo manuálu Ministerstva pro místní rozvoj, dostupné zde: https://mmr.cz/getmedia/24a0572a-ada0-46fc-9e7c-4a850249beef/Logo-manual-MMR-2-vydani.pdf.aspx?ext=.pdf

Nabídková cena dodavatele nesmí překročit částku ve výši 512 000 Kč včetně DPH (tj. 423.140,50 Kč bez DPH), nabídka uchazeče obsahující nabídkovou cenu vyšší, bude vyloučena.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 420 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor školství, kultury a sportu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky