Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Autorský dozor při realizaci stavby Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2019 27.11.2019 00:00
Rozšíření parkovacích ploch na ulici družební v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 10.12.2019 10:00
Osobní vozidlo SUV
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 02.12.2019 13:00
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřado Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Město Kopřivnice
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 11.09.2019 10:00
Nákup vybavení hasičské zbrojnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 16.07.2019 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice-zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP-II
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 27.06.2019 16.07.2019 10:00
"Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Francouzská a ul. Školní" - zpracování projektové dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 26.07.2019 09:00
Zajištění marketingových služeb
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019
Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2019 26.03.2019 09:00
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší: činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 18.02.2019 14.03.2019 10:00
Administrátor veřejných zakázek v rámci projektu „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší"
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 26.11.2018 15:00
Dodávka interiéru III - Komunitní centrum Kopřivnice
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 08.10.2018 24.10.2018 09:00
Oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T815 6x6.1
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 04.10.2018 24.10.2018 10:00
Zvýšení bezpečnosti pro chodce - místo pro přecházení na silnici I/58 u autobusové zastávky Kopřivnice, Lubina, Na Holotě – doplnění a úpravy dopravního značení
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018 03.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››