Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dokončení odkanalizování místních částí - projektová dokumentace
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 08.10.2023 31.10.2023 10:00
Osvětlení části hřbitova v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2023 18.10.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace: Rekonstrukce lyžařské chaty Červený kámen
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2023 02.10.2023 10:00
„Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici“
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2023 13.09.2023 09:00
„PD Rekonstrukce mostu M02 Vlčovice - horní konec u č. p. 105“
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 06.09.2023 15:00
Čištění a kontroly plochých střech na budovách v majetku města Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2023 22.08.2023 10:00
Revize el. spotřebičů, el. ručního nářadí, prodlužovacích přívodů a vyhrazených elektrických zařízení
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2023 04.08.2023 10:00
Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Alšova, Kopřivnice – Dodávka prvků vnitřní konektivity
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
podlimitní Zadáno 10.07.2023 28.07.2023 10:00
Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 03.07.2023 24.07.2023 10:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2024 – 31.12.2024
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 23.06.2023 23.06.2023 12:10
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
Město Kopřivnice
nadlimitní Zadáno 23.06.2023 13.07.2023 11:30
Havarijní přepad dešťové kanalizace do recipientu Kopřivnička
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 27.06.2023 10:00
Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 25.05.2023 12.06.2023 10:00
Nízkoemisní vozidlo pro sociální služby
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 19.05.2023 10:00
Oprava mostu na ul. Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4 v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 27.04.2023 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››