Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa – činnost technického dozoru a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 17.02.2020 10:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa
podlimitní Zadáno 30.01.2020 17.02.2020 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice II
podlimitní Vyhodnoceno 30.01.2020 10.03.2020 10:00
Most M-01 v Lubině - oprava po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 05.02.2020 10:00
Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2020 17.02.2020 10:00
DDM Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a rozvodů TZB
podlimitní Vyhodnoceno 17.01.2020 17.02.2020 10:00
Pojištění vozidel města Kopřivnice a příspěvkových organizací pro období od 1.1.2020 do 31.12.2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.12.2019 19.12.2019 00:00
Autorský dozor při realizaci stavby Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2019 27.11.2019 00:00
Rozšíření parkovacích ploch na ulici družební v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 10.12.2019 10:00
Počítačové monitory II.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2019 04.12.2019 08:00
Osobní vozidlo SUV
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 02.12.2019 13:00
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřado Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 11.09.2019 10:00
Nákup vybavení hasičské zbrojnice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 16.07.2019 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice-zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP-II
podlimitní Zadáno 27.06.2019 16.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››