Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DDM Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a rozvodů TZB
podlimitní Hodnocení 17.01.2020 17.02.2020 10:00
Pojištění vozidel města Kopřivnice a příspěvkových organizací pro období od 1.1.2020 do 31.12.2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.12.2019 19.12.2019 00:00
Autorský dozor při realizaci stavby Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2019 27.11.2019 00:00
Rozšíření parkovacích ploch na ulici družební v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2019 10.12.2019 10:00
Počítačové monitory II.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2019 04.12.2019 08:00
Osobní vozidlo SUV
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 02.12.2019 13:00
Mostní prohlídky-Kopřivnice,Vlčovice,Lubina,Mniší
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 19.09.2019 10:00
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřado Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 11.09.2019 10:00
Rekonstrukce výtahu pro dopravu osob a nákladů-Budova Městského úřadu v Kopřivnici, Štefánikova 1163
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 19.07.2019 10:00
Nákup vybavení hasičské zbrojnice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 16.07.2019 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice-zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP-II
podlimitní Zadáno 27.06.2019 16.07.2019 10:00
"Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Francouzská a ul. Školní" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 26.07.2019 09:00
Počítačové servery
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 28.05.2019 09:00
Postupná výměna kuchyňských linek v uvolněných bytových jednotkách v majetku města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2019 10.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››