Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy objektu č. p. 393, na ul. Sokolovská v Kopřivnici - sanace a hydroizolace suterénu
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 21.02.2022 10:00
Stavební úpravy objektu márnice, studny a okolních ploch, k.ú. Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 17.02.2022 10:00
„Oprava chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2022“ – Oprava chodníkového tělesa na ul. Kpt. Jaroše, na ul. Husova a úprava předprostoru u Polikliniky v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2022 31.01.2022 10:00
Propachtování areálu kompostárny Točna v Příboře
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021
Zajištění odvozu tříděného odpadu z nádob o objemu 240 l od domu, tzv. door-to-door systém
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021
Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 13.12.2021 10:00
A) Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice B) Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2021 03.12.2021 10:00
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II
Město Kopřivnice
nadlimitní Zadáno 12.11.2021 14.12.2021 10:00
Portál občana Kopřivnice
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 23.08.2021 15.09.2021 10:00
Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Kpt.Jaroše
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 20.07.2021 10:00
Koncesní řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury - kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2021 10.08.2021 10:00
Pořízení sběrných nádob o objemu 240 l
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2021 18.06.2021 10:00
Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici – parkování osobních vozidel
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 27.05.2021 10:00
Energetická opatření - MŠ Lubina II
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 10.05.2021 27.05.2021 10:00
Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2021 21.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››