Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 27.08.2018 09:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2018 06.09.2018 09:00
Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele
Město Kopřivnice
nadlimitní Zadáno 28.06.2018 10.08.2018 09:00
Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí - příprava dílčích koncepcí navazujicich na strategický plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 09.04.2018 09:30
Parkoviště sídliště SEVER, parc. č. 1373/6, 1374/1
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 28.02.2018 10:00
Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice - SO 02 Komunikace pro pěší
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 15.12.2017 09:30
Komunitní centrum Kopřivnice
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 14.11.2017 20.12.2017 09:00
Rekonstrukce ÚT,vody,kanalizace,elektro NP čp. 684 ul.Česká, čp.393 ul. Sokolovská, čp.244 ul.Štefánikova v Kopřivnici - PD a inž.činnost pro výběr zhotovitele a realizaci stavby
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2017 23.11.2017 10:00
Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 07.11.2017 11:30
Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roličky
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2017 03.11.2017 10:00
Parkoviště u Komerční banky
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 02.11.2017 10:00
Úklidové služby v objektu č. p. 1163 v Kopřivnici
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2017 05.10.2017 10:00
Nákup elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 23.06.2017
Nákup zemnho plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 23.06.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6