Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Francouzská a ul. Školní" - zpracování projektové dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 26.07.2019 09:00
Zajištění marketingových služeb
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019
Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2019 26.03.2019 09:00
Oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T815 6x6.1
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 04.10.2018 24.10.2018 10:00
Zvýšení bezpečnosti pro chodce - místo pro přecházení na silnici I/58 u autobusové zastávky Kopřivnice, Lubina, Na Holotě – doplnění a úpravy dopravního značení
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018 03.09.2018 09:00
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 27.08.2018 09:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2018 06.09.2018 09:00
Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí - příprava dílčích koncepcí navazujicich na strategický plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 09.04.2018 09:30
Rekonstrukce ÚT,vody,kanalizace,elektro NP čp. 684 ul.Česká, čp.393 ul. Sokolovská, čp.244 ul.Štefánikova v Kopřivnici - PD a inž.činnost pro výběr zhotovitele a realizaci stavby
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2017 23.11.2017 10:00
Úklidové služby v objektu č. p. 1163 v Kopřivnici
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2017 05.10.2017 10:00
Nákup elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 23.06.2017
Nákup zemnho plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu
Město Kopřivnice
podlimitní Zadáno 23.06.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  5 6 7 8 9